Welkom bij BIZ&BIDLeefbaarheid en veiligheid in de BIZ. 

Organiseert netwerken

  • Onze samenleving vraagt om participatie in  winkelgebieden en wijken

BIZ&BID brengt burgers en overheid samen!

Ondernemers met passie

De BIZ heeft tot doel het economisch belang van het winkelgebied of industrieterrein te bevorderen.  Leefbaarheid en veiligheid zijn een onderdeel hiervan!

In je BIZ publiek private samenwerking mobiliseren. 

Niet zij en wij maar samen met de overheid   

Wijkbewoners

Is jouw buurt of wijk leefbaar en veilig. Zie jij hoe het beter kan maar weet je niet wie je kan helpen!

BIZ&BID weet dit wel


Verbinden voor een plezierige leefomgeving