Algemene informatie

BIZ 

BIZ, Bedrijveninvesteringszone. Een ondernemersvereniging 2.0 waarbij het initiatief ligt bij de ondernemers.  

Een BIZ is een afgebakend gebied waar binnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samenwerken. Samen investeren in de kwaliteit van het winkelcentrum,winkelgebied of industrieterrein. Ondernemers en/of eigenaren betalen jaarlijks een bestemmingsheffing in de vorm van een belasting aan de Gemeente. Deze keert de opbrengt vanuit een bepaald gebied uit aan de desbetreffende BIZ vereniging terug met als doel het verbeteren van het gebied.Alle ondernemers zijn aangesloten op het moment dat 2/3 van alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren vóór stemt.Ondernemers of/en eigenaren kunnen gezamenlijk bepalen waarin zij willen investeren. Zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied.

BID

BID, Business Improvement District. Wereldwijd organiseren burgers zich om het gebied waarin zij wonen te verbeteren. De eerste BID was opgezet in Toronto (Canada) in 1970. Daarna volgende vele community's die de eigen leefomgeving vorm geven. In de VS ontstaan dagelijks nieuwe BID's (of genaamd: Business Improvement Area's). Op dit moment zijn er rond de 1200 geregistreerd en gelegen in het gehele land. Ook in New Zeeland, Australië, Duitsland, Ireland en Zuid-Africa zijn community's die zichzelf vorm geven. 


 
Verbinden voor een plezierige leefomgeving