Projecten:

BIZ 

De samenwerking in de BIZ met stakeholders en externe partijen. Partijen die allen een belang hebben bij het maken van inhoudelijke afspraken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Schoon, heel en veilig. Criminaliteit en het wegblijven van klanten beïnvloed uw economische situatie.

Samenwerking BIZ (bedrijven investeringszone) en BID (business improvement District) Mensen in wijken en buurten samenbrengen.

Online en offline platform

Online verbinding als ondersteuning. Naast de aspecten als leefbaarheid en veiligheid is economische ontwikkeling een belangrijke factor. Communities verbonden middels een online platform en op sociale media. Dit samen met de offline communicatie.

Chainels

Het platform Chainels wordt nu door vele Bedrijveninvesterinszones in Nederland gebruikt. Met de ervaring, kennis en feedback is zij uitgegroeid tot een hoogwaardig communicatie platform.

Van jeugdoverlast naar competentie van de jeugd 

Bouw community's waarin een ieder een kans maakt zijn talent en competenties te laten zien. Niet iedere jongere  heeft in deze samenleving gelijke kansen. Zij verdienen deze kansen wel. Door de competenties van deze jongere zichtbaar te maken.  Met de meeste jongen gaat het volgens de cijfers goed maar blijven de kansen uit. Soms vallen jongeren buiten de boot en maken keuzes die niet goed voor ze zijn maar ook niet goed voor de samenleving. Hoe houden wij deze jongeren binnen boord. Geven ze een kans. Door families, hulpverlening, Gemeente en politie te laten participeren en ieder vanuit zijn eigen perspectief samen te laten werken ontstaat er  een oplossing. 

Publiek-private samenwerking (participatie)

Het verval van wijken wordt vaak in verband gebracht met waardevermindering van eigendommen, hogere criminaliteitscijfers en hogere werkloosheidscijfers. Middels participatie en een faciliterende overheid samenwerken de buurt verbeteren. BIZ&BID heeft de kennis en ervaring. In gesprek met groepen en met sleutelfiguren. In de BIZ of een BID heeft iedereen een belang en een behoefte. BIZ&BID haalt de ideeen en behoefte op waarna deze te verbinden met de overheid. Er ontstaat een netwerk waarbinnen participatie doorontwikkeld. Een netwerk waar iedere partij onafhankelijk van elkaar een meerwaarde behaald. 

Ondermijning aanpakken door samen een krachtig gebied te creëren

Integriteit ondermijnt de samenleving en de democratie. Door community's transparant en flexibel te maken kun je integriteit bloot leggen. Organiseert bijeenkomsten voor ondernemers en buurtbewoners waarin voorlichting wordt gegeven.
Verbinden voor een plezierige leefomgeving