Wat kan BIZ&BID voor je betekenen?

Adviseren en ondersteunen van het samenbrengen van mensen als het gaat om leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid maak je samen. Door het denken in wij en zij los te laten kom je tot netwerken die functioneel en effectief zijn is het moto van BIZ&BID. Samen werken aan een mooie stad, wijk of ondernemersklimaat. Het opzetten van netwerken kost tijd en verbinding. BIZ&BID kan netwerken opzetten.

Adviseren en ondersteunen in het verbeteren van de organisatorische maatregelen in de wijk, buurt of winkelgebied.

BIZ&BID bouwt samen met jouw een sociaal netwerk om je doel te bereiken.

Netwerken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Onze visie is dat samenwerken in de openbare ruimte zorgt voor een omgeving waarin mensen graag verblijven. Dit begint bij het onderzoeken welke problemen er opgelost moeten worden. Er zijn veel organisatorische maatregelen. Dit zit vaak in gedrag. Bijvoorbeeld vervuiling of overlast. Dit wordt veroorzaakt door menselijk gedrag of onvoldoende communicatie. BIZ&BID brengt mensen samen, onderzoeken en vindt samen met u waardevolle oplossingen. Onze ervaring is dat het slagen van een project afhangt van een duurzame samenwerking.

Organisatorische maatregelen zijn verhoudingsgewijs relatief goedkoop en hebben een groot effect. 

 


 

BIZ&BID geeft u advies over deze maatregelen maar heeft ook kennis van elektronische maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat alleen cameratoezicht niet effectief is. Een samenspel tussen organisatorische maatregelen (voornamelijk gedrag) en elektronische is effectiever. Daarnaast heeft BIZ&BID een netwerk op het gebied van bouwkundige maatregelen.

Samen het sociale domein beheren en organiseren. Naast de verbetering van het woongenot heeft het samenwerken ook een economisch belang van uw onderneming of de waarde van je woning. 

Overlast en misdrijven kosten geld en zijn tijdrovend. Daarnaast valt ook te denken aan de emotionele gevolgen.

 

Wij geven preventie voorlichting op het gebied van criminaliteit zoals overvallen en winkelcriminaliteit) en ondermijning. 

Participatie wordt door de overheid, zowel de gemeente als ook de politie gestimuleerd. Ook op het gebied van leefbaarheid en veiligheid verwacht de overheid uw inbreng. Zij staan open voor uw initiatieven en in vele gevallen zal na een gesprek met BIZ&BID blijken dat mensen in de wijken en in winkelgebieden heel goed weten wat er aan de hand is en met creatieve ideeën komen. Deze ideeen en kennis ophalen bij de mensen is de meerwaarde van BIZ&BID. 

In de visie van de politie staat de burger centraal. Pak deze mogelijkheid om de overheid te sturen aan.

De Gemeente vraagt aan haar burgers wat zij nodig hebben en zien u graag samenwerking. Die rol wordt van u verwacht als het gaat om de openbare ruimte.

De Omgevingswet komt er aan en ook deze wet heeft als uitgangspunt participatie. Wat heeft uw omgeving nodig en welke mogelijkheden zijn er.

MAAR HOE DOE JE DAT?

Veiligheid, leefbaarheid organiseren in de openbare ruimte is misschien niet jou passie of core business. BIZ&BID adviseert, ondersteunt en neemt het van je over. Neem het heft in eigen handen maar besteedt de organisatie van het opzetten van een stevige communitie uit aan BIZ&BID.

Leefbaarheid en veiligheid hebben invloed op je beleving van een gebied. Een buurt waarin bewoners fijn leven en werken straalt dit uit. Het is een buurt waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte  en  elkaar. Sociale veiligheid speelt hierin een belangrijke rol.

Ondernemers met passie kiezen een  locatie om te ondernemen. Een ieder kiest een buurt om te wonen. Deze locatie is in een wijk of een gebied die in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren kunnen positief zijn maar ook negatief. 

Ik luister naar uw verhaal, analyseer en onderzoek de belangen van alle betrokkenen. De belangen worden samen gebracht met als doel de band tussen de betrokkenen in het gebied te versterkten en verbeteringen om de buurt aantrekkelijker te maken voor bewoners en ondernemers. Het streven is een win-win situatie.

Netwerk

BIZ&BID beschikt over een netwerk en brengt je in contact met de juiste partners, binnen bv de Gemeente, de politie of NGO's maar ook commerciële bedrijven die ondersteunen bij de aanpak van de veiligheid en leefbaarheid in de BIZ.

Is uw aandacht getrokken en wilt u meer weten over het organiseren van uw eigen leefbaarheid en veiligheid in buurt of wijk neemt gerust contact op voor een gratis informatief gesprek.


Verbinden voor een plezierige leefomgeving