Wie ben ik?

Ik heb een positieve energie, ben toegankelijkheid voor een ieder en zie al snel een win-win situatie. Schroom niet om met jongeren, buurtbewoners, verschillende culturen of ondernemers in gesprek te gaan over taken, belangen of verantwoordelijkheden.

25 jaar ervaring in de samenwerking tussen de publieke en private sector.

Mijn passie is mensen samenbrengen. Bewoners, ondernemers en overheid verbinden en ondersteunen om de wensen die zij hebben op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren. 

Participatie in onze samenleving is niet nieuw voor mij maar maakt wel een nieuwe ontwikkeling door. Het ondersteunen in zelfredzaamheid en het ontplooien van eigen initiatieven biedt mogelijkheden.

CV :

25 jaar werkzaam bij de politie

Hogere Integrale Veiligheidskunde 

Samenwerking met:

MKB

het CCV

Ondernemersverenigingen KVO,

diverse BIZ 

Stad&Co (Compaan)

Chainels

RIEC

Integraal Veiligheidsoverleg   

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Veiligheid en economische zaken

Gemeente Haarlem

Belastingdienst

Politie 

Brandweer

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Verbinden voor een plezierige leefomgeving